Cần bạn nữ ơ ghép - hải ĐT:0379569329

phong ở được 4 người.. 1 ban về quê nên mình tìm bạn mới...chung minh deu la ban tim o ghep nen cac ban dung nghi chung minh tach biet nhau nhe..tính tình cùng dễ chiu..mong tìm dc thêm bạn mới nhé..bạn nao muốn ơ thi alo minh nhé