Tìm nữ ở cùng gấp - Thd dinh ĐT:0911213323

Ở 1minh buồn quá cần thêm bạn ở cùng tháng 1trieu,cọc 5tram,phòng đẹp toáng mát k chung chủ,nóng lanh điều hoà đủ,tớ dễ tính,còn mấy bạn chưa đến nhưng có tính đứng núi nọ trông núi kia vui lòng né xa ra nhé,bản tính đó có ở cũng không cố định,thiện chí hãng nhấc máy gọi nhé